Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms stads småstugor 1943

Läs om 1943 års planerade byggen av småstugor i stadsdelarna  Bällsta, Västberga (Hökmossen) och Tallkrogen. Stockholms stads småstugebyrå (Småa) gav årligen ut en informationsbroschyr med områdesplaner och typritningar. 11 sidor.

Småstugebyrån bildades 1927 som en avdelning inom Stockholms stads fastighetskontor. Arbetare med många barn och med en blygsam men någorlunda säker inkomst, skulle få möjlighet att skaffa en egen småstuga. Ägarna deltog själva i byggandet av husen – på så vis hölls kostnaderna nere.

Uppdaterad