Text
Författare: Stendahl, Lars (1852-1934). Stockholms stadsarkiv

F.d. bokbindarlärlingen Bernhard Jakobsson-Flaksbinder, 27, varnad för lösdriveri 10 juni 1891 - polisförhör

Enligt förhörsprotokollet anhölls Jakobsson-Flaksbinder för att han funnits sovande i skogen vid Lill-Jans tillsammans med många andra "lösa personer". Tolv dagar senare togs Jakobsson-Flaksbinder in för förhör igen. 

Utdrag ur protokollet renskrivet:

"Enär det icke sällan förekommit att rån skett i parker och skogarna å stadens områden, och det under innevarande sommar flerfaldiga gånger anmälts att personer, som å ofvan nämnde platser råkat insomna blifvit bestulna samt anledningar förekommit att misstänka det en del lösa manspersoner, hvilka beredt sig tillhåll å sagda platser, vore de som orsakade denna osäkerhet hade konstaplarne Johan Petter Frick och Carl Johan Olssonm. fl. anbefallts att å ifrågavarande ställen göra undersökning, dervid de anträffat bemälde Jakobsson-Flaksbinder idag uteliggande i skogen vid Lill-Jans tillsammans med en mängd lösa personer, deribland flera straffade, och som Jakobsson-Flaksbinder tillika vore i saknad af arbete och medel till uppehälle, blef han med anledning häraf anhållen för lösdrifveri.

Häröfver hörd, förklarade Jakobsson-Flaksbinder

att han medgåfve, det han vore i saknad af arbete och medel till sitt uppehälle; samt,

att han erkände det han såväl som i dag som vid flera andra tillfällen under senare tiden haft tillhåll i Lill-Jans skogen tillsammans med andra sysslolösa personer."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad