Text
Författare: Lidberg, Gustaf (1859-1931). Stockholms stadsarkiv

Änkan Augusta Maria Blomquist, 45, häktad för lösdriveri 19 juni 1891 - polisförhör

Blomquist togs in för förhör då hon "olovligen tillgripit" en kappa i en olåst tambur i huset på Surbrunnsgatans 51. Kappan tillhörde där boende Greta (eller Brita) Kristina Berggren. Se protokollet här.

Bilagt i protokollet finns ett meddelande från Fattigvårdsnämnden, daterat den 19 februari 1892, om att Blomquist inte kan komma i fråga för understöd. Blomquist hade tidigare tagits in på förhör 1886, 1888 och 1890.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad