Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Utställning i Långbrodals folkskola. Överblick över utställningen Brännkyrka i forntid och nutid

Skolan heter 2012 Johan Skytteskolan och har fastighetsbeteckningen Akvariet 5.

Uppdaterad