Foto

Utställning i Långbrodals folkskola. Överblick över utställningen Brännkyrka i forntid och nutid

Skolan heter 2012 Johan Skytteskolan och har fastighetsbeteckningen Akvariet 5.