Foto

Lektion i realskoleklass i Ängby Läroverk.

Bilden visar en scen i en teaterpjäs.