Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Stora Hallen i Ängby Läroverk.

Ängby Läroverk var en av de första skolorna där eleverna inte hade hemklassrum. Allt var upplagt kring lektionssalar för de olika ämnena.

Till höger syns de låsbara skåp som varje elev hade i Stora Hallen för sina böcker m.m. och till vänster hallens upphållsdel med soffor och bord.

Uppdaterad