Ritning
Arkitekt: Hansson, Hans. Stadsmuseet i Stockholm

Ritning över fyndplatsen till Loheskatten

När Loheskatten hittades år 1937 gjordes en ritning över hur skatten placerats i gropen under golvet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad