Foto

Polis- och Brandstationen i kvarteret Råttan på Södermalm. Bilden från ca 1905 visar båda stationerna, t.v. Polisstationen vid Rosenlundsgatan 1 och t.h. Brandsstationen vid Krukmakargatan 22

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter