Foto

Götgatan 16. Ebba Brahes palats. Interiör med väggmålning