Foto

Kvarteret Memnon. Piperska palatset. Portik i N.V. hörnet

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Karl Pipers palats i Stockholm

Karl Pipers palats i Stockholm