Foto

Svenska Lifförsäkringsbolaget vid Smålandsgatan 16-20 och Norrmalmstorg