Foto
Fotograf: Andersson, Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA) . Stockholms stadsmuseum

Tallkrogen före småstugeområdet och gatuarbetenas påbörjande, mot nordost

Uppdaterad