Foto

Tallkrogen före småstugeområdet och gatuarbetenas påbörjande, mot nordost