Foto

Författarna Bo Bergman och Per Wästberg (militärklädd) på Klara kyrkogård vid gravstenen över Anna-Maria Lenngren