Foto

Yttertaket på Klara kyrka, långskeppet och korsarmarna