Svartvitt foto som visar ett klassrum med elever som sitter i sina bänkar och en manlig lärare som står vid svartatavlan
Foto

Lektion i Nya Elementarskolan. En skioptikonapparat står i klassrummet. Allmänt läroverk vid Slöjdgatan 2 med norra sidan mot Hötorget. Byggnaden revs 1953. Här finns numera Hötorgshallen från 1958