Foto
Fotograf: Hamnstyrelsen. Stockholms stadsarkiv

Hamnstyrelsen: Flygbild över Frihamnsområdet

I början av 30-talet fanns det inte många magasinsbyggnader i Frihamnen. Flygfotot visar att frihamnspiren, till vänster i bild, inte är utfylld. Till höger, nästan mitt i bilden, syns Lindarängsviken med sin flyghangar. Denna vik skulle så småningom utfyllas.

Uppdaterad