Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stockholms stadsmuseum

Hörnet Tyska brinken och Västerlånggatan. I bakgrunden del av Tyska kyrkan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad