Foto

Författarna Bo Bergman och Per Wästberg (militärklädd) på Klara kyrkogård. Gravstenen över Anna-Maria Lenngren i bakgrunden