Foto

Folke Sällström med hustru på offentlig maskerad