Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Bonnierhuset vid Torsgatan 21. Vy västerut från Torsgatan 22

Uppdaterad