Bildkonst
Konstnär: Okänd. Utbildningsförvaltningen

Nordstjernans nya hus, i hörnet af Drottning- och Fredsgatorna

Illustration i Ny Illustrerad Tidning 11 november 1876, i serien "Det Stockholm som kommit".

I tidningen finns en notis om bilden:

Det Stockholm, som kommit
På en af stadens mest centrala platser, i hörnet af Drottning- och Fredsgatorna, låg tyvärr allt för länge ett ruckel, som synnerligen nedåt Fredsgatan vanhedrade sin plats. ”Men ’Nordstjernan’ gick upp, på andra sidan gatan. Dess blida strålar tröstade många mot lifvets osäkerhet, att talrika ’premier’ snart gåfvo stjernan gyllene strålar. Då slog hon ned sin lysande femudd i det gamla qvarteret midt över Drottninggatan, och vi kunna i dag, som en bild från ’det Stockholm som kommit’, afteckna Nordstjernans hus.
Hörnet af Drottning- och Fredsgatorna prydes väl genom det nya palatset, hvars arkitekter äro hrr A. & Hj. Kumlien och byggmästare hr N. M. Elfling. Hörnpartiet prydes af Prof. F. Kjellberg.
Bolaget Nordstjernan är först i denna månad fem år gammalt. Det har väl användt sin tid. Dess grund- och garantifond är 5 mill. kronor, dess försäkringssumma omkr. 16 mill., kronor, dess premieinkomst nära 600,000 kr., försäkringsfonder nära 1 mill. Vid årets början voro 2260 personer försäkrade i bolaget.


Ny Illustrerad Tidning var ett kulturinriktat veckomagasin som gavs ut på lördagar i Stockholm mellan åren 1865 och 1900. Tidningen finns i Kungliga Bibliotekets samlingar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad