Bildkonst
Konstnär: Mankell, O. A.. Utbildningsförvaltningen

Stockholmsbild. Lejonbacken och Mynttorget. Tecknadt af O. A. Mankell, i Ny Illustrerad Tidning den 29 januari 1876.

Litografi efter akvarell av O.A. Mankell. I notisen om bilden står: "En Stockholmsbild ur O.A. Mankells vackrade samlade utsigter i aqvarell äro vi genom konstnärens benägna medverkan i tillfälle att värdigt återgifva och kunna ej på något bättre sätt fästa allmänhetens uppmärksamhet på det för varje hufvudstadsbo och hvarje svensk intressanta verket.”

Ny Illustrerad Tidning var ett kulturinriktat veckomagasin som gavs ut på lördagar i Stockholm mellan åren 1865 och 1900. Tidningen finns i Kungliga Bibliotekets samlingar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad