Foto

Hjorthagen. Gasverkets belysningsutställning

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Oljeflaska från Gasverkets samlingar

Oljeflaska från Gasverkets samlingar