Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stadsgården under utbyggnad. En stenkista sjösätts vid Tegelviken. I fonden Djurgården

Uppdaterad