Ritning
Arkitekt: Palmstedt, E. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Båtsmannen Större

Byggnadsritning för fastigheten Båtsmannen Större 1. Fastigheten kallades tidigare Båtsmannen Större 99. Huset ligger vid dagens Östgötagatan, Folkungagatan och Kocksgatan. Beställaren är E. Palmstedt.

Uppdaterad