Text
Författare: Kexél, Olof (1748-1796). Stockholms stadsarkiv

Kongl. svenska theaterns almanach för året 1781

Kungliga Svenska Teaterns [Kungliga Operan] almanacka för år 1781.

Uppdaterad