Ritning
Arkitekt: Tottie Petson, Anders. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Svanen

Byggnadsritning för fastigheten Svanen 1. Fastigheten kallades tidigare Svanen 1 och 2. Huset ligger vid Rehnstiernas Gränd och Oxenstiernas Gränd (troligen dagens Vasagatan). Beställd av skomakarmästaren Joh. M. Appelqvist.

Uppdaterad