Ritning
Arkitekt: Pousett, C R S. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Dykärret Större

Byggnadsritning för fastigheten Dykärret Större 2. Fastigheten kallades tidigare Dykärret 146 och 147. Huset ligger vid Högbergsgatan. Herr guldgraveraren Za. Sylvest vill bygga ett nytt hus samt ett åttkantigt brunnshus på gården i sten.

Uppdaterad