Foto

Första majdemonstration på Gärdet. ""FN för fred.""