Ritning
Arkitekt: Tottie Petson, Anders. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Frigga

Byggnadsritning för fastigheten Frigga 4. Fastigheten kallades tidigare Frigga 17. Huset ligger vid Brunkebergsgatan, på ritningen benämnd som Odens Gränd och Drottinggatan. Anders Smedberg och Anders Tottie Petson tänker uppföra ett nytt stenhus åt herr "Revisions Commissarien Carl Fr. Smedberg.

Uppdaterad