Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Mäster Mikael Mindre

Byggnadsritning för fastigheterna Mäster Mikael Mindre 11, 12 och 7. Fastigheterna kallades tidigare Mäster Mikael Mindre 30, 110B och 109. Huset ligger vid Renstiernas Gata och dagens Fjällgatan. Tomterna ägs av fabrikören Söderberg, skepparen Nettrons änka, fabrikören Winters änka och skepparen Lindbloms änka.

Uppdaterad