Ritning
Arkitekt: Degenaer, Johan D. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Bacchus

Byggnadsritning för fastigheten Bacchus 9. Fastigheten kallades tidigare Bacchus 73. Fastigheten ligger vid Skottgränd. Beställd av Andreas Tottie, som också bygga ett nytt magasin och en ny materialbod. Grannhuset som ägs av frälseinspektorn Ekström kommer enligt anteckningarna att sätta igen sina fönster.

Uppdaterad