Ritning

Ritning över fastighet i kvarteret Minotaurus

Byggnadsritning för fastigheten Minotaurus 5. Fastigheten kallades tidigare Minotaurus 78. Adressen är Storkyrkobrinken 14. Beställd av möbelhandlaren Niels Palin.