Foto

Järnvägsbron sedd från Västra Slussrampen. Öster om Järnvägsbron ska bron för tunnelbanan byggas. Vid Kornhamnstorg ligger Fiskhallen, en saluhall på pontoner