Foto

Järnvägsbron sedd från Västra Slussrampen. Öster om Järnvägsbron ska bron för tunnelbanan byggas. Vid Kornhamnstorg ligger Fiskhallen, en saluhall på pontoner

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter