Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Häckelfjäll

Byggnadsritning för fastigheten Häckelfjäll 14 och 15. Huset ligger vid Fiskare gränd. Admiralitetskaptenen herr Ebbe Bauman önskar uppföra ett nytt stenhus.

Uppdaterad