Ritning
Arkitekt: Serén. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Adam och Eva

Byggnadsritning för fastigheten Adam och Eva 7. Fastigheten kallades tidigare Adam och Eva 24. Huset ligger vid Drottninggatan. Kommersrådet och riddaren Johan Reinh Berg vill uppföra två stenhusflyglar, som ämnar utföra en påbyggnad av fastigheten (markerat med rött).

Uppdaterad