Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Hippomenes

Byggnadsritning för fastigheten Hippomenes 7. Fastigheten kallades tidigare Hippomenes 14. Huset ligger vid Prästgatan. Beställd av skräddaren Wikman.

Uppdaterad