Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Tjurberget Större

Byggnadsritning för fastigheten Tjurberget Större 6. Fastigheten kallades tidigare Tjurberget Större 51. Huset ligger vid Götgatan i den södra delen som tidigare kallats för Postmästarbacken. Beställd av "Spannmåhls, Minut- och Victualie Handlaren" Sven Niclas Wickman, som vill uppföra en bagarstuga i sten.

Uppdaterad