Ritning
Arkitekt: Kolmodin, L. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Ormen Mindre

Ritning över hus i kvarteret Hippomenes Ritning Byggnadsritning för fastigheten Ormen Mindre 7 och 8. Fastigheten kallades tidigare Ormen Mindre 51 och 52. Huset ligger vid dagens Bellmansgatan och Brännkyrkagatan, tidigare Maria Brundsgränd och Besvärdsgatan. Kramhandlaren Johan Gottfrid Lindewall önskar göra en påbyggnad på fastigheten. Grannen fru Falk kommer också delvis att bekosta ett nytt staket.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad