Ritning
Arkitekt: Seren, Pet. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Justitia

Byggnadsritning för fastigheten Justitia 19. Fastigheten kallades tidigare Justitia 143 och 144. Huset ligger vid Katarina Östra Kyrkogata. Cornelius Nanning vill uppföra en byggnad som innehåller bagarstuga, vedbod, mangelbod och brunnshus.

Uppdaterad