Ritning
Arkitekt: Lundholm. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Åsen mindre

Byggnadsritning för fastigheten Åsen Mindre 15. Fastigheten kallades tidigare Åsen Mindre 83. Huset ligger vid Ölandsgatan, tidigare kallad Holländare Gatan. Vaktmästare Johan Lundholm ämnar uppföra en "Brandgafwel" och förse huset med tegelpannor.

Uppdaterad