Ritning
Arkitekt: Degenaer, Johan D. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Tritonia

Byggnadsritning för fastigheten Tritonia 1. Fastigheten kallades tidigare Tritonia 125. Huset ligger vid Stora Nygatan och Saltmätargränd. Beställd av klensmeden Rasmus Ramberg, som vill bygga till och reparera sitt hus. Ritningen visar bland annat en smedja och en bagarstuga.

Uppdaterad