Ritning

Ritning över hus i f.d. kvarteret Vintertullen Yttersta

Byggnadsritning för fastigheten Vintertullen Yttersta 1. Fastigheten kallades tidigare för Vintertullen Yttersta 55. Beställd av fabrikören Carl Apiarie. Nybyggnad av magasin.