Ritning

Ritning över hus i kvarteret Beckbrännaren

Byggnadsritning för en fastighet troligen i kvarteret Beckbrännaren eller Hatten. Beställd av "Tracteuren" Wigren.