Äldre byggnadsritning i tusch och akvarell med handskriven ansökningstext för bygglov
Ritning
Arkitekt: Weigelt Johan Gottfried. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Västergötland på Södermalm 1775

Byggnadsritning till hus i kvarteret Västergötland 47 (senare nr. 7), mellan Götgatan och Repslagaregatan på Södermalm.

På ritningen står också ansökningstext för bygglov (tillstånd att bygga). Där anges felaktigt kvartersnamnet "Östergötland", som låg vid Skaraborgsgatan. Beställd av "Bancocasseuren" Johan Samuel Ifflander. Fastigheten ligger på arvingarna till "Banco Commissarien" Saloniis tomt.

Uppdaterad