Ritning
Arkitekt: Dimling. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Pegasus

Byggnadsritning för fastigheten Pegasus 9. Fastigheten kallades tidigare Pegasus 147. Huset ligger vid Stora Bollhusgränden. Beställd av Mårten Brusewitz.

Uppdaterad