Ritning
Arkitekt: Palmstedt, E. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Orpheus

Byggnadsritning för fastigheten Orpheus 2 och 4. Fastigheten kallades tidigare för Orpheus 26 och 30. Huset ligger vid Bredgränd och Skeppar Karlsgränd. Beställd av järnhandlaren Hendr. Rosenberg.

Uppdaterad