Ett våningsplan i trapphus, rutigt golv.
Foto

Lantbruksakademiens byggnad. Trapphus

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Rivna Mäster Samuelsgatan 43-45 västerut mot Lantbruksakademiens hus. Bakom planket i kv. Stigbygeln ska schaktning för tunnelbanan påbörjas. I fonden Beridarbansgatan, kv. Sporren

Rivna Mäster Samuelsgatan 43-45 västerut mot Lantbruksakademiens hus. Bakom planket i kv. Stigbygeln ska schaktning för tunnelbanan påbörjas. I fonden Beridarbansgatan, kv. Sporren