Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Rivna Mäster Samuelsgatan 43-45 västerut mot Lantbruksakademiens hus. Bakom planket i kv. Stigbygeln ska schaktning för tunnelbanan påbörjas. I fonden Beridarbansgatan, kv. Sporren

Uppdaterad