Foto

Riksdagshuset och Norrbro från Lejonbacken. I fonden syns gamla rannsakningshäktet, rivet 1930